Wydawnictwa zwarte

 1. Bayley, Roy: Zarządzanie stresem: 50 ćwiczeń. Warszawa: ARTE,  2002
 2.  Boenisch  Ed, Haney Michele: Twój stres: sens życia, równowaga i zdrowie. Gdańsk : GWP, 2003
 3. Galicka-Płachta, Izabela Renata: Stres w szkole: jak potwora uczynić przyjacielem Białystok: Studio Astropsychologii, 2005
 4. Grzegorzewska,  Maria Katarzyna: Stres w zawodzie nauczyciela: specyfika, uwarunkowania i     następstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  2006
 5.  Hartley,  Mary: Stres w pracy. Kielce: Wydawnictwo Jedność,  2005
 6. Kretschmann,  Rudolf: Stres w zawodzie nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
 7. Lis-Turlejska,  Maria: Stres traumatyczny: występowanie, następstwa, terapia. Warszawa: Żak,  2002
 8. Litzcke,Sven Max: Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  2007
 9. Łosiak Władysław : Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, 2008
 10. Ogińska-Bulik, Nina: Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Warszawa: Difin,  2006
 11. Oniszczenko, Włodzimierz: Stres to brzmi groźnie. Warszawa: Żak,  1998
 12. Portmann,  Rosemarie: Dzieci a stres: istota zagadnienia. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2007
 13. Selye,  Hans: Stres okiełznany. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,  1977
 14.  Sieradzki,  Andrzej: Pokonaj stres. Wrocław: Astrum,  2000
 15. Titkow,  Anna: Stres i życie społeczne: polskie doświadczenia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,  1993
 16. Zawadzki,  Roman: Stres – sztuka życia. Warszawa: WSiP,  2004

Artykuły z czasopism

 1. Bach-Olasik Teresa: Doświadczenia szkolne źródłem lęku w opinii młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1991 nr 6, s. 247-251
 2. Benisz Henryk : Stres w zawodzie nauczyciela i podstawowe zasady zdrowego życia. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1997 nr 5, s. 207-212
 3. Schabik Elżbieta: Jak pomóc dziecku w przezwyciężeniu stresu przedegzaminacyjnego? Nowa Szkoła 1999 nr 7, s. 59-60
 4. Choroś Dorota: W pułapce stresu. Nowa Szkoła 2006 nr 1, s. 26-34
 5. Fedorowicz-Nalaskowska M.: Lęk, stres, fobia szkolna. Wybór bibliografii. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 1, s. 46
 6. Grygier Urszula: O stresie, wychowaniu i Internecie. Nowa Szkoła 2001 nr 4, s. 31-34
 7. Jacennik Barbara, Szczepańska Joanna: Aby stresu było mniej. Psychologia w Szkole 2007 nr 3, s. 89-96
 8. Jacewicz Małgorzata: Genetyczne podłoże stresu. Biologia w Szkole 1996 nr 4, s.183-186
 9. Kmita Agnieszka: Lęk w szkole. Życie Szkoły 1991 nr 5, s. 259-266
 10. Kocój Barbara: Sami uporajmy się ze stresem. Nowa Szkoła 2004 nr 5, s. 52-54
 11. Kordziński Jarosław: Justyna Dąbrowska: Bez stresu z dziećmi. Nowa Szkoła 1994 nr 10, s. 627
 12.  Kotwicka Bogna: Fascynacja czy stres? Nowa Szkoła 2000 nr 2, s. 17-18
 13. Krzeszowiak Anna : Jak radzić sobie ze stresem?. Scenariusz lekcji wychowawczej. Biologia w Szkole 2002 nr 4, s. 232-236
 14. Matkiewicz Mieczysława: Stres oswojony. Nowa Szkoła 2001 nr 3, s. 23-24
 15. Namysłowska Irena: Nerwice szkolne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1998 nr 5, s. 7-10
 16.  Nyczaj Mirosława: Problem nerwic dziecięcych. Życie Szkoły 1992 nr 1, s. 35-40
 17. Olczyk-Szumińska Małgorzata: Stres i co dalej. Autorski projekt pedagogiczny z zakresu kultury fizycznej, biologii i programu wychowawczego szkoły. Nowa Szkoła 2004 nr 7, s. 31-39
 18. Pankowska Dorota: Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów (ćwiczenia służące radzeniu sobie ze stresem). Nowa Szkoła  1995 nr 5, s. 21-24
 19. Rinc Wojciech: Próba eliminowania stresów na lekcjach matematyki. Szkoła Specjalna 1997 nr 2, s. 107-114
 20. Sikora Maria: Kształtowanie odporności emocjonalnej uczniów na sytuacje trudne. Życie Szkoły 1991 nr 1, s. 586-593
 21. Sofulak Magdalena, Podhorecka Ina: Stres pod kontrolą. Psychologia w Szkole 2007 nr 2, s. 21-28
 22. Sokołowska Ewa: Stres można ujarzmić. Psychologia w Szkole 2008 nr 2, s. 31-41
 23. Stróżyński Klemens: Puchatka stresowanie. Nowa Szkoła 2000 nr 8, s. 28
 24. Wolny Irena: Szkoła bez napięć i stresów. Życie Szkoły 1991 nr 7, s. 444-446

 

 

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

Copyright