Zespół Aspergera

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

1.Borkowska, Agnieszka, Grotowska, Beata : Codzienność dziecka z zespołem Aspergera : okiem rodzica i terapeuty. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

2.Całek, Grzegorz, Łuszczak, Halina, Jankowska, Halina : Mam dziecko z zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców / Grzegorz Całek, Halina Łuszczak, Halina Jankowska. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014.

3.Całek, Grzegorz, Kwapińska, Katarzyna : Sytuacja dzieci z zespołem Aspergera w Polsce : raport z badań 2014. Warszawa : [Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera], 2014

4.Fast, Yvona : Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia : relacje i strategie. – Wyd. 1 w jęz. pol. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2008

5.Frith, Uta : Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008

6.Grand, Claire : Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012

7.Komender, Jadwiga, Jagielska, Gabriela, Bryńska, Anita : Autyzm i zespół Aspergera. – Wyd. 1, dodr. 5. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

8.Kozdroń, Agnieszka : Zespół Aspergera : zrozumieć, aby pomóc. Warszawa : Difin, 2015

9.Maciarz, Aleksandra, Drała, Dorota : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku. – Wyd. 5. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012

10.Pisula, Ewa : Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia. – Wyd. 4. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016

11.Pisula, Ewa : Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

12.Randall, Peter, Parker, Jonathan : Autyzm : jak pomóc rodzinie. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001

13.Thompson, Jenny : Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli. – Wyd. 1, 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

14.Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey; przedm. Luke Jackson; [tł. Marta Umińska i Krzysztof Umiński]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Aspergera zespół, [w:] Reber, Arthur S. : Słownik psychologii. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, 2000. S. 59-60

2.Aspergera zespół, [w:] Wielka encyklopedia PWN. 2, Analiza naprężeń-azarbejdżański język / [red. nacz. Jan Wojnowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2001. – S. 373

3.Attwood, Tony : Zespół Aspergera i jego leczenie, [w:] Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. – Warszawa : Liber, 2007. – S. 127-152

4.Bigas, Urszula : Autyzm – charakterystyka zachowań językowych w autystycznym spektrum zaburzeń, [w:] Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. – Wyd. 2. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2014. – S. 361-378

5.Jaklewicz, Hanna : Zespół Aspergera, [w:] Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. – Wyd. 1 (dodr.). – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. – S. 126-127

6.Kantor, Halina : Dziecko z ADHD i Zespołem Aspergera w szkole. Co pomaga we wspieraniu dziecka, a co stanowi przeszkodę, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, 2009. – S. 154-159

7.Kruk-Lasocka, Joanna : Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi, [w:] Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Wyd. 7. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2007. – S. 275-287

8.Maciarz, Aleksandra : Zespół Aspergera, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2008. – S. 887-889

9.Musiał, Agnieszka : Pomóżmy sobie wzajemnie. O tym, jak trudno być rodzicem i nauczycielem dziecka z ADHD i Zespołem Aspergera. Sposoby wsparcia i możliwości współpracy, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, 2009. – S. 163-165

10. Olszewska, Agata : Dwa światy – wspólne metody pracy. O objawach i terapii dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, 2009. – S. 160-162

11.Spektrum zaburzeń autystycznych, [w:] Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 1 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. Tomasz Hołówka, Andrzej P. Zakrzewski]. – Wyd. 1, 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo APS ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – S. 271-306

12.Twardoch, Marta : Tutaj jestem sobą. Metody pracy z dziećmi z ADHD i zespołem Aspergera umożliwiające integrację i wsparcie w świetlicy terapeutycznej, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, 2009. – S. 166-168

13.Zespół Aspergera, [w:] Maciarz, Aleksandra : Mały leksykon pedagoga specjalnego. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2005. – S.112-113

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Alenowicz, Magdalena : Uczeń z zespołem Aspergera. Życie Szkoły 2015 nr 3 s. 22-27

2.Biadasiewicz, Małgorzata : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Szkoła Specjalna 2001 nr 2 s. 91-95

3.Błaszczyk-Kowalska, Sylwia, Gacka, Ewa : Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 10 s. 3-13

4.Błaszczyk-Kowalska, Sylwia : Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2014 nr 10 s. 42-45

5.Czapczyńska, Agnieszka (oprac.) : Dziewczynka z chłopięcym umysłem. Remedium 2009 nr 2 s. 30-31

6.Ćwićwierz, Tomasz : Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera. Remedium 2013 nr 11 s. 20-21

7.Gelleta – Mac, Izabela : Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autyzm. Zespół Aspergera. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 5 s. 16 – 20

8.Jonakowska, Ewa : W strachu przed światem – o uczniu z zespołem Aspergera. Życie Szkoły 2013 nr 8 s. 36-39

9.Kic, Anna, Popielska, Dominika : Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera. Remedium 2010 nr 3 s. 6-7

10.Kordzińska, Anna : Izolują się czy są izolowane? O dzieciach, które maja trudności w kontaktach społecznych. Wychowanie w Przedszkolu 2015 nr 3 s. 41-44

11.Kosior, Edyta : Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera – z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty. Szkoła Specjalna 2009 nr 3 s. 204-217

12.Kowalczyk, Małgorzata : Dziecko z zespołem Aspergera w rzeczywistości społecznej i edukacyjnej. Nauczanie Początkowe 2014/2015 nr 2 s. 37-46

13.Łaskot, Małgorzata : Uczeń ze ,,szczyptą autyzmu”. Życie Szkoły 2017 nr 2 s. 2-5

14.Święcicka, Joanna : Nieproste życie z Aspergerem. Cz. 1. Psychologia w Szkole 2010 nr 1 s. 92-97

15.Wilkinson Lee A. : Kiedy Asperger dorasta razem z nami. Remedium 2008 nr 12 s. 72-75

16.Wójcik, Magda (oprac.) : Dziecko z Zespołem Aspergera. Remedium 2005 nr 3 dod.”Pomarańczowe Forum” s. VIII

17.Zwierzyńska, Bożena : Autyzm i Zespół Aspergera. Nowa Szkoła 2009 nr 2 s. 55-60

Opracowała:

Anna Wesołowska

Cookies and privacy policy

The website uses cookies for the purposes necessary for the proper operation of the site, customization of the site to individual user preferences and statistics. Disabling the storage of cookies is possible in the settings of each web browser, so that no information will be collected. If you do not agree to save information in cookies, you should leave the site.

Select the cookies you accept
Powrót