Zespół Aspergera

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

1.Borkowska, Agnieszka, Grotowska, Beata : Codzienność dziecka z zespołem Aspergera : okiem rodzica i terapeuty. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

2.Całek, Grzegorz, Łuszczak, Halina, Jankowska, Halina : Mam dziecko z zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców / Grzegorz Całek, Halina Łuszczak, Halina Jankowska. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014.

3.Całek, Grzegorz, Kwapińska, Katarzyna : Sytuacja dzieci z zespołem Aspergera w Polsce : raport z badań 2014. Warszawa : [Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera], 2014

4.Fast, Yvona : Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia : relacje i strategie. – Wyd. 1 w jęz. pol. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2008

5.Frith, Uta : Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008

6.Grand, Claire : Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012

7.Komender, Jadwiga, Jagielska, Gabriela, Bryńska, Anita : Autyzm i zespół Aspergera. – Wyd. 1, dodr. 5. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

8.Kozdroń, Agnieszka : Zespół Aspergera : zrozumieć, aby pomóc. Warszawa : Difin, 2015

9.Maciarz, Aleksandra, Drała, Dorota : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku. – Wyd. 5. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012

10.Pisula, Ewa : Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia. – Wyd. 4. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016

11.Pisula, Ewa : Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

12.Randall, Peter, Parker, Jonathan : Autyzm : jak pomóc rodzinie. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001

13.Thompson, Jenny : Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli. – Wyd. 1, 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

14.Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey; przedm. Luke Jackson; [tł. Marta Umińska i Krzysztof Umiński]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Aspergera zespół, [w:] Reber, Arthur S. : Słownik psychologii. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2000. S. 59-60

2.Aspergera zespół, [w:] Wielka encyklopedia PWN. 2, Analiza naprężeń-azarbejdżański język / [red. nacz. Jan Wojnowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2001. – S. 373

3.Attwood, Tony : Zespół Aspergera i jego leczenie, [w:] Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. – Warszawa : Liber, 2007. – S. 127-152

4.Bigas, Urszula : Autyzm – charakterystyka zachowań językowych w autystycznym spektrum zaburzeń, [w:] Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. – Wyd. 2. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2014. – S. 361-378

5.Jaklewicz, Hanna : Zespół Aspergera, [w:] Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. – Wyd. 1 (dodr.). – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. – S. 126-127

6.Kantor, Halina : Dziecko z ADHD i Zespołem Aspergera w szkole. Co pomaga we wspieraniu dziecka, a co stanowi przeszkodę, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2009. – S. 154-159

7.Kruk-Lasocka, Joanna : Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi, [w:] Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Wyd. 7. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2007. – S. 275-287

8.Maciarz, Aleksandra : Zespół Aspergera, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. – S. 887-889

9.Musiał, Agnieszka : Pomóżmy sobie wzajemnie. O tym, jak trudno być rodzicem i nauczycielem dziecka z ADHD i Zespołem Aspergera. Sposoby wsparcia i możliwości współpracy, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2009. – S. 163-165

10. Olszewska, Agata : Dwa światy – wspólne metody pracy. O objawach i terapii dzieci z ADHD i Zespołem Aspergera, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2009. – S. 160-162

11.Spektrum zaburzeń autystycznych, [w:] Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 1 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. Tomasz Hołówka, Andrzej P. Zakrzewski]. – Wyd. 1, 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo APS ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – S. 271-306

12.Twardoch, Marta : Tutaj jestem sobą. Metody pracy z dziećmi z ADHD i zespołem Aspergera umożliwiające integrację i wsparcie w świetlicy terapeutycznej, [w:] Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2009. – S. 166-168

13.Zespół Aspergera, [w:] Maciarz, Aleksandra : Mały leksykon pedagoga specjalnego. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – S.112-113

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Alenowicz, Magdalena : Uczeń z zespołem Aspergera. Życie Szkoły 2015 nr 3 s. 22-27

2.Biadasiewicz, Małgorzata : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Szkoła Specjalna 2001 nr 2 s. 91-95

3.Błaszczyk-Kowalska, Sylwia, Gacka, Ewa : Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 10 s. 3-13

4.Błaszczyk-Kowalska, Sylwia : Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2014 nr 10 s. 42-45

5.Czapczyńska, Agnieszka (oprac.) : Dziewczynka z chłopięcym umysłem. Remedium 2009 nr 2 s. 30-31

6.Ćwićwierz, Tomasz : Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera. Remedium 2013 nr 11 s. 20-21

7.Gelleta – Mac, Izabela : Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autyzm. Zespół Aspergera. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 5 s. 16 – 20

8.Jonakowska, Ewa : W strachu przed światem – o uczniu z zespołem Aspergera. Życie Szkoły 2013 nr 8 s. 36-39

9.Kic, Anna, Popielska, Dominika : Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera. Remedium 2010 nr 3 s. 6-7

10.Kordzińska, Anna : Izolują się czy są izolowane? O dzieciach, które maja trudności w kontaktach społecznych. Wychowanie w Przedszkolu 2015 nr 3 s. 41-44

11.Kosior, Edyta : Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera – z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty. Szkoła Specjalna 2009 nr 3 s. 204-217

12.Kowalczyk, Małgorzata : Dziecko z zespołem Aspergera w rzeczywistości społecznej i edukacyjnej. Nauczanie Początkowe 2014/2015 nr 2 s. 37-46

13.Łaskot, Małgorzata : Uczeń ze ,,szczyptą autyzmu”. Życie Szkoły 2017 nr 2 s. 2-5

14.Święcicka, Joanna : Nieproste życie z Aspergerem. Cz. 1. Psychologia w Szkole 2010 nr 1 s. 92-97

15.Wilkinson Lee A. : Kiedy Asperger dorasta razem z nami. Remedium 2008 nr 12 s. 72-75

16.Wójcik, Magda (oprac.) : Dziecko z Zespołem Aspergera. Remedium 2005 nr 3 dod.”Pomarańczowe Forum” s. VIII

17.Zwierzyńska, Bożena : Autyzm i Zespół Aspergera. Nowa Szkoła 2009 nr 2 s. 55-60

Opracowała:

Anna Wesołowska

Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Return