12 października 2016 r. Agata Mierzwa - Kierownik  Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Mławie uczestniczyła w zebraniu z rodzicami uczniów ZS nr 3 w Mławie, gdzie przeprowadziła prelekcję na temat: "Wpływu czytania na rozwój młodzieży". Udział w tym wydarzeniu był odpowiedzią na zaproszenie dyrektora placówki oraz pani Bożeny Rutkowskiej - nauczyciela bibliotekarza tejże szkoły. Motto prelekcji stanowił cytat U. Eco "Kto czyta książki, żyje podwójnie" kończył natomiast, cytat autorstwa Wisławy Szymborskiej "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". Miały one nie tylko podkreslić olbrzymią rolę czytania w życiu każdego z nas, ale też stanowić element łączący wszelkie zawarte w prezentacji treści w jedną, logiczną całość. A. Mierzwa  w swoim wystąpieniu przekazała nie tylko wiedzę teoretyczną na temat czytania w życiu młodzieży, jego zalet i wpływu na rozwój człowieka na  różnych etapach jego życia. Omówiła też sposoby promocji czytelnictwa stosowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Mławie, w tym m.in. zajęcia edukacyjne, udział w akcji Narodowego Czytania oraz akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, organizację licznych konkursów, spotkań z ciekawymi ludzmi, które sprzyjają wytworzeniu motywów skłaniajacych do samodzielnego obcowania z książką.

Copyright