PIERWSZA POMOC

 

Pierwsza pomoc : encyklopedia zdrowia / przekł. Sławomir Janeczek. - Warszawa : Bellona, 2008.

            Publikacja omawia w szczegółowy i przystępny sposób zagadnienie pierwszej pomocy. Uzasadnia też jej olbrzymie znaczenie dla ratowania ludzkiego życia i prezentuje wiedzę niezbędną z zakresie zasad jej udzielania. Zaprezentowano je w postaci bloków tematycznych. Są to: pierwsza pomoc w przypadku nagłych zachorowań, pierwsza pomoc w domu, pierwsza pomoc podczas wakacji, sytuacje nagłe, zapobieganie wypadkom, techniki udzielania pomocy, stany nagłe. Książka bogato ilustrowana, zawiera praktyczne schematy postępowania. Kluczowe wiadomości są prezentowane w przyciągających uwagę ramkach.

 

 

 

Pierwsza pomoc : podręcznik dla studentów / Mariusz Goniewicz. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013.

W podręczniku przedstawiono najnowsze zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia u dzieci i dorosłych. W publikacji zostały uwzględnione aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Oprócz resuscytacji krążeniowo-oddechowej omówiono procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia różnorodnych obrażeń i bezpośredniego zagrożenia życia, m.in. w wyniku wypadków komunikacyjnych, oparzeń, odmrożeń, podtopień, zatruć. Publikację wzbogacają definicje, tabele, ryciny i obszerne piśmiennictwo. Przyswojenie opisywanych zagadnień ułatwiają zamieszczone algorytmy postępowania [...].

Z okładki książki

 

Pierwsza pomoc i opieka domowa : poradnik rodzinny / David Bass, Rod Baker; tł. Piotr Witkowski. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2006.

            Publikacja jest formą poradnika, dzięki któremu czytelnik uzyska odpowiedź na pytanie: jak się zachować w danej sytuacji? Podzielono ją na części tj.: pierwsze kroki, pierwsza pomoc, opieka domowa, bezpieczeństwo w domu, bezpieczeństwo wokół domu, bezpieczeństwo w wodzie oraz dodatki SAFE i ABC.

 

 

 

 

 

Pierwsza pomoc [Dokument elektroniczny] : Cz. 1, Niebezpieczna ulica / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007.

Filmy instruktażowe, które podpowiedzą m.in.: Jak zapanować nad strachem?, Jak wezwać pomoc?, Jak pomóc poszkodowanemu? Zaprezentowany na nich materiał szkoleniowy w przystępnej formie pokazuje, jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, z którymi spotykamy się na co dzień. Płyta zawiera pięć odcinków: zagrożenie życia, powiadomienie służb ratunkowych, problemy z sercem, drgawki, alergie i ukąszenia oraz zatrzymanie krążenia (szybka defibrylacja AED).

 

 

 

Pierwsza pomoc [Dokument elektroniczny] : Cz. 2, Niebezpieczny dom / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007.

Filmy instruktażowe prezentujące rozmaite sytuacje zagrożenia i sposoby, radzenia sobie z nimi. Materiały utrzymane w konwencji dokumentalno-szkoleniowej zawierają elementy fabularne z udziałem profesjonalnego ratownika. Filmy są świetnym materiałem szkoleniowym dla osób chcących poznać zasady pierwszej pomocy, by w razie potrzeby umieć udzielić pomocy drugiej osobie. Płyta składa się z pięciu odcinków: oparzenia termiczne, środki chemiczne i leki, porażenie prądem, tlenek węgla, tonięcie, zakrztuszenia.

 

 

 

Pierwsza pomoc [Dokument elektroniczny] : Cz. 3, Niebezpieczna szkoła / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007.

Filmy instruktażowe, z których odbiorcy dowiedzą się jak opanować strach, zachować zimną krew, wezwać pomoc i udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Płyta składa się z pięciu odcinków: krwawienia i krwotoki, astma, cukrzyca, złamania i zwichnięcia kończyn, wypadek. Każdy z nich pokazuje jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jak pomóc drugiemu człowiekowi.

 

 

 

 

Pierwsza pomoc [Dokument elektroniczny] : Przedmedyczne zabiegi ratujące życie / oprac. kursu Krystian Gruba, Marek Siuta, Bogusława Zajączkowska. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007.

Prezentacja multimedialna „Przedmedyczne zabiegi ratujące życie” stanowi znakomitą pomoc dydaktyczną dla wszystkich chcących przeprowadzić mini kurs zasad pierwszej pomocy. Przystępność i forma przygotowanych przez grupę ratowników prezentacji sprawia, że może ona być wykorzystana w pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, jak i z osobami dorosłymi.

Z okładki płyty

 

 

 

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

(a.w.)

Copyright