KREATYWNE ZAJĘCIA DLA DZIECI

 

Jak to zrobić? : 365 pomysłów na kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych / Trish Kuffner ; przeł. Agnieszka Misiaszek]. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2008.

 

W książce „Jak to zrobić? 365 pomysłów na kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych” znajdują się pogrupowane według wieku zajęcia plastyczne dla dzieci, takie jak lepienie, malowanie, wycinanie, zarówno całkiem proste, jak i bardziej skomplikowane i wymagające pomocy rodziców. Pomysły na zabawy wykorzystują w większości materiały dostępne w każdym domu. Zabawy te pomagają rozwinąć sprawność manualną, nauczyć się wielu ciekawych rzeczy, zrobić oryginalny prezent na dowolna okazję, a także po prostu nie nudzić się przez 365 dni w roku.

Z okładki książkiJak wychować geniusza przez zabawę / Katarzyna Mitros. - Poznań : Wydawnictwo Publicat, 2007.

 

(…) Maluch uczy się działając. Musi mieć dużo czasu na samodzielną zabawę, podczas której czyni liczne obserwacje oraz ćwiczy różne umiejętności. Potrzebuje również cierpliwego i mądrego przewodnika, który ukierunkuje jego działania, pomoże objaśnić wyniki i sformułować wnioski. W książce tej znajdziesz odpowiednie wskazówki.

Opisane zabawy przeznaczone są dla dzieci w wieku 1,5-8 lat. Sposób ich przeprowadzenia oraz komentarze należy dostosować do konkretnego dziecka (np. w każdym wieku można lepić z masy solnej, ale na różnym stopniu zaawansowania). Wprowadzając modyfikacje, obserwuj swoją pociechę i wychodź naprzeciw jej zainteresowaniom. Traktuj opisane zabawy w elastyczny sposób, a nie jako program do wykonania. Wykorzystaj je jako punkt wyjścia do wymyślania kolejnych. Wszystko, czego będzie Ci potrzeba, to podstawowe przybory i materiały plastyczne (kredki, farby, masa solna, klej, kolorowy papier, nożyczki), klocki, piłki, książki (lub dostęp do Internetu), różne surowce wtórne oraz to, czym obdarowuje nas przyroda.

 

Autorka – Katarzyna Mitros


Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną / Danuta Krzywoń ; przy współpr. Hewilii Hetmańczyk. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008.

 

Twórcza aktywność uczniów jest podstawą edukacji twórczej, która powinna wypełniać lukę w polskiej szkole, obalając stereotyp mówiący o ludziach twórczych, związanych tylko ze światem artystycznym (…).

Książka jest zatem próbą odpowiedzi na pytania wielu nauczycieli i rodziców, jak wspierać zdolności i umiejętności dziecka przed rozpoczęciem jego edukacji szkolnej, jakie metody okazują się przy tym najwłaściwsze oraz jak odkrywać i stymulować tkwiący potencjał twórczy w uczniach nauczania zintegrowanego oraz starszych klas szkoły podstawowej. Każdy rozdział części praktycznej obejmuje jeden zakres zabaw, a zarazem jeden obszar stymulacji. Każdemu z tych obszarów przyporządkowane są propozycje zabaw i praktycznych zajęć, poprzedzonych krótkim teoretycznym wstępem. Taki układ książki daje możliwość doboru stosownych bodźców w formie zabawy (…).

Z przedmowy

 


Księga zabaw i aktywności : leksykon rozwoju dziecka / [il. Doris Rübel ; tł. Adam Girzejowski, Ewa Martyna, Aldona Szymaszek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009.

 

Ruch – w domu i na dworze: ćwiczenia gimnastyczne; bieganie, zabawy z piłką, zabawy strategiczne oraz na orientację; joga i zajęcia relaksacyjne. Majsterkowanie – na wszystkie pory roku, z różnorodnych materiałów, dla małych i dużych. Modelowanie – doznania kreatywne: malowanie, rysowanie i drukowanie, formowanie i modelowanie. Muzyka – piosenki do tańca i zabaw; samodzielne tworzenie instrumentów muzycznych; świadome przezywanie ciszy i dźwięków. Mowa – zabawa palcami, zgadywanki i rymowanki; ćwiczenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu. Przyroda – eksperymenty i obserwacja przyrody, dzięki którym dzieci poznają swoje otoczenie. Przyjęcia dla dzieci – przygotowanie, pomysły na zabawy towarzyskie, przyjęcia tematyczne.

Dzieci są niezmordowane w swoim pędzie do zajmowania się różnego typu zadaniami. Dla jednego dziecka, dla małych i dużych grup, niezależnie od wieku i na każdą okazję – w tej książce znajduje się bogaty zbiór zabaw i inspiracji do zajęć, które można w prosty sposób zastosować w praktyce. Wybór odpowiedniej aktywności ułatwi spis treści.

Praktyczny podział według grup wiekowych (małe dzieci, przedszkole, zerówka, szkoła podstawowa) sprawi, że leksykon ten stanie się niezbędnym poradnikiem i kompendium wiedzy dla wychowawców, nauczycieli i rodziców.

Z okładki książki


Poznanie przez działanie : gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka / Ewa Minor, Marcin Minor. - Warszawa : "Difin", 2009.

 

Książka adresowana jest do rodziców, opiekunów i osób zawodowo zajmujących się rozwojem dzieci, przede wszystkim: nauczycieli, terapeutów, animatorów.

Jest zbiorem zabaw zarówno tych dobrze znanych, jak i autorskich pomysłów, wykorzystywanych i sprawdzonych przez autorów w praktyce. Podpowiada, w jaki sposób bawić się z dzieckiem, aby poznawać je, wspierać w harmonijnym rozwoju czy pomóc w aktywnościach sprawiających mu trudności. Zabawy i ćwiczenia podzielone są pod kątem przestrzeni, dynamiki i możliwości technicznych. Propozycje dotyczą dzieci w wieku od lat dwóch, aż po osoby dorosłe.

 

Z okładki książkiEfektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

 

(…) Niniejsze opracowanie jest oparte na najnowszych zasobach wiedzy pedagogiczno-psychologicznej. W założeniu wykracza ono poza syntezę istniejących dotychczas pozycji dydaktycznych. Zawiera bowiem nowe rozwiązania teoretyczno-metodyczne powstałe na gruncie nowoczesnych koncepcji kształcenia: nauczania kreatywnego, dramy, pedagogiki zabawy, treningu myślenia twórczego, kształcenia wielostronnego według W. Okonia oraz koncepcji efektywnego uczenia się. W swoich założeniach uwzględnia: indywidualność każdego dziecka (uczenie się zgodnie z własnymi możliwościami i zdolnościami – teoria inteligencji wielorakiej Gardnera), prymat uczenia się nad nauczaniem, dominację zadań i problemów otwartych, odważne stawianie pytań i niestandardowe propozycje rozwiązań, różnorodność sądów i opinii, podmiotowe traktowanie dziecka, jego aktywność w procesie uczenia się, rezygnację z oceniania na rzecz udzielania informacji zwrotnych, odejście od oceny nauczyciela na rzecz samooceny dzieci.

Autorskie pomysły zawarte w opracowaniu są interesującą propozycją praktycznego zastosowania w edukacji małego dziecka takich metod aktywizujących, jak: projekt, projektowanie okazji edukacyjnych, story-line, twórcze rozwiązywanie problemów, techniki dyskusyjne, mapy mentalne czy techniki przyspieszonego uczenia się (…).

Fragment tekstu „Od autorki” – Marioli Jąder, stanowiącego rodzaj wprowadzenia do opisywanej publikacjiZabawy z wyobraźnią : scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Elżbieta Płóciennik, Anetta Dobrakowska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.

 

Jest to unikalna publikacja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Zawiera ona nowatorskie propozycje scenariuszy zajęć rozwijających wyobraźnię i kreatywność dzieci, opartych na zestawie obrazków o niezwykłej lub niejednoznacznej treści.

Całość obudowana jest określonym we wstępie tokiem postępowania nauczyciela, nazywanym techniką obrazków dynamicznych, którego autorem jest dr Elżbieta Płóciennik.

Technika ta skutecznie rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe, dywergencyjne i pytajne oraz umiejętność analizy i interpretacji obrazów. Zakładanym efektem proponowanego tu toku postępowania metodycznego są ekspresyjne wypowiedzi dzieci, nietypowe pomysły, twórcze opowiadania, oryginalne tytuły oraz niezwykłe prace plastyczne lub graficzne.

Z okładki książki


 

Prace plastyczne rozwijające wyobraźnię : dla starszaków / Igor Buszkowski, Katarzyna Michalec. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009.

 

(…) w książce znajdziesz zabawy plastyczne przeznaczone dla dzieci w starszym wieku przedszkolnym. Książka ta ma na celu przede wszystkim ułatwić pracę nauczycielom oraz instruktorom prowadzącym zajęcia plastyczne z przedszkolakami. Mamy nadzieję, że zainspiruje ona, ułatwi pracę wszystkim tym, którzy pragną oddziaływać na najmłodszych twórczo, rozbudzać ich wyobraźnię, wrażliwość, pozytywne myślenie (uśmiech), piękno oraz sprawność manualną (…). Tworzenie małych dzieł to świetna zabawa, nauka i przygoda. Tą pasją chcielibyśmy podzielić się ze wszystkimi dziećmi oraz dorosłymi (...).

 

Fragment tekstu „Od autorów” – Igora Buszkowskiego i Katarzyny Michalec, stanowiącego rodzaj wprowadzenia do opisywanej publikacjiWprowadzenie do pedagogiki zabawy : wybór tekstów drukowanych w "Kropli" w latach 1992-1994 / wybór i red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. - Lublin : "Klanza", 1998.

 

Pedagogika zabawy (Spielpägagogik) jest symboliczną nazwą poszukiwań metodycznych, ułatwiających proces uczenia się. Nawiązując do teorii psychologii humanistycznej i wyodrębniającego się z niej nurtu pedagogiki postaci (Gestalt), próbuje przełożyć założenia teoretyczne na propozycje sytuacji, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze cechy. Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie kierownikowi grupy rozmaitych pomysłów, umożliwiających mu świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy.

 

Z okładki książki


 

Zajęcia twórcze w przedszkolu : przedmioty i obrazy / Sylvia Dorance ; tł. Jolanta Zając i Teresa Zielińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 1999.

 

Zajęcia plastyczne zajmują ważne miejsce w programie nauczania przedszkolnego. Wiążą się z koniecznością rozwijania zdolności dziecka i jego potrzebą otwierania się na świat.

Wymyślanie i tworzenie przedmiotów jest równoznaczne z nauką opanowania gestykulacji i odkrywaniem przyjemności, jaką daje kreślenie znaków, oraz możliwością wyrażania uczuć i przeżyć.

Książka ma za zadanie pomóc wychowawcom przedszkolnym w prowadzeniu oryginalnych zajęć twórczych (rysunek, rzeźba, kolaż itp.), przy użyciu bardzo prostych materiałów i przyborów.

Ułożona jest w formie konspektów, obejmujących:

-wskazanie grupy wiekowej, dla której przeznaczone jest dane ćwiczenie;

-wyszczególnienie niezbędnych materiałów i przyborów,

-dokładny opis przebiegu ćwiczenia,

-cele szczegółowe i przekrojowe realizowane podczas zajęć,

-propozycje kontynuacji danego ćwiczenia oraz liczne wskazówki praktyczne.

 

Z okładki książki

Copyright