Nastolatek

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

 • Ambroziak, K., Kołakowski A., Siwek K. : Depresja nastolatków : jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2021.
 • Baker, Jed : Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych. Trening interakcji społecznych dla nastolatków i młodych dorosłych z autyzmem. Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2021.
 • Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
 • Duman, Anna : Depresja u dzieci i młodzieży : jak chronić i pomóc. Warszawa : Wydawnictwo RM, 2023.
 • Faber, A., Mazlish E. : Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały – jak słuchać, żeby z nami rozmawiały / Poznań : Media Rodzina, cop. 2006.
 • Figes, K., Te straszne nastolatki. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2003.
 • Jensen, F. E. Mózg nastolatka : jak przetrwać dorastanie własnych dzieci. Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2016.
 • Karasowska, A. : Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne „PARPA”, 2005.
 • Mattis, S. G. : Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
 • książce : encyklopedia dla nastolatków / [ułożyli Krystyna Chorzewska et al. ; zredagowała Janina Majerowa]. Wrocław : „Ossolineum”, 1987.
 • Oleszkowicz, A., Senejko A. : Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
 • Parkinson, M. , Shirley R. : Depresja u nastolatka : poradnik dla rodziców. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018.
 • Pawełczyk-Cnudde, Beata : Mózg nastolatka odkrywa swoje tajemnice. [Warszawa] : BC-FP, copyright 2021.
 • Petitfils, Roy : Jak pomóc nastolatkom w walce ze stresem, lękiem i depresją? Kraków : eSPe,  2021.
 • Radwańska, A., Sołtys A. : Godziny wychowawcze z nastolatkami : scenariusze zajęć. Warszawa : Difin, 2022.
 • Ribner, N. G. : Terapia nastolatków. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005.
 • Rogers, P. D., Goldstein L. : Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
 • Staroń, Przemysław : Szkoła bohaterek i bohaterów czyli Jak radzić sobie z życiem. Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2020.
 • Staroń, Przemysław : Szkoła bohaterek i bohaterów 2 czyli Jak radzić sobie ze złem. Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021.
 • Świątek, A. M. : Lekcje wychowawcze dla nastolatków. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2020.
 • Verduyn, Ch., Rogers J., Wood A. : Depresja : terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Warszawa : Difin, 2022.
 • Vogler, R. E., Bartz W. R. : Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie”. Warszawa  Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.
 • Wieczorek-Stachowicz, M. : Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole. Warszawa : %b Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.
 • Wycisk, J., Ziółkowska B. : Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia – jak pomóc nastolatkom w szkole. Warszawa  Difin, 2010.
 • Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Barbara Remberk. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.
 • Zachowania ryzykowne nastolatków : nowa jakość ryzyka, ryzyka wielowymiarowe : ujęcie socjopedagogiczne / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Roman B. Sieroń ; zespół autorski: Anna Dobrychłop [et. al.], współpraca Danuta Morańska [et al.]. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017.
 • Zubrzycka, E. : Tajemnice pod lupą : o czym młodzież mówi, a nie powinna : o czym młodzież nie mówi, a powinna. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2018].

Artykuły z książek

 • Jankowska, Maria : Poziom i rodzaj lęku występującego u młodzieży z domu dziecka i ich rówieśników wychowujących się w domach rodzinnych, [w:] Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji : monografia wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej i naukowej profesora Janusza Kostrzewskiego / pod red. Jana Czesława Czabały i Ewy Zasępy. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006, s. 185-209.
 • Juczyński, Zygfryd, Ogińska-Bulik Nina : Wartościowanie zdrowia a podejmowanie przez dzieci i młodzież zachowań niesprzyjających zdrowiu, [w:] Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji : monografia wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej i naukowej profesora Janusza Kostrzewskiego / pod red. Jana Czesława Czabały i Ewy Zasępy. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006, s. 97-112.
 • Kulik, Agnieszka : Psychofizyczne funkcjonowanie nastolatków w Polsce, [w:] Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji : monografia wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej i naukowej profesora Janusza Kostrzewskiego / pod red. Jana Czesława Czabały i Ewy Zasępy. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006, s. 113-123.
 • Szymańska, Sylwia : Psychologiczne problemy młodzieży chorej na cukrzycę, [w:] Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji : monografia wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej i naukowej profesora Janusza Kostrzewskiego / pod red. Jana Czesława Czabały i Ewy Zasępy. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006, s. 235-244.

Wydawnictwa ciągłe

 • Banasiak-Parzych Beata : Dlaczego nastolatki uprawiają seks? Remedium 2012 nr 7/8 s. 14-17.
 • Barabas, Magdalena : Telewizja a poziom agresji nastolatków. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2006 nr 1 s. 30-32.
 • Baranowska, Aneta : Uzależnienie od opalania wśród nastolatek. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2013, nr 6, s. 42-45.
 • Becker-Pestka Daria : Animaloterapia w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. Remedium 2022 nr 10 s. 9-10.
 • Bernacka Ryszarda Ewa : Zachowania samobójcze młodzieży. Remedium 2011 nr 10 s. 21-23.
 • Blaski i cienie pracy z młodzieżą. Z dr Sławomirem Skowronkiem rozmawia Natalia Kozłowska. Remedium 2023 nr 3 s. 25-26.
 • Borucka Anna : Sztuka dialogu z nastolatkami. Remedium 2017 nr 9 s. 8-10.
 • Buduj na wartościach i marzeniach młodzieży. Z Leszkiem Szawińskim rozmawia Monika Pilch. Remedium 2021 nr 3 s. 8-10.
 • Bujna Kinga, Kołacka Martyna : Formowanie tożsamości nastolatków z ADHD. Remedium 2014 nr 1 s. 14-16.
 • Celichowski, Jerzy : Z biblioteki do księgarni : nastolatki tłumaczą literaturę piękną. Biblioteka w Szkole 2018, nr 10, s. 16-18.
 • Chojnacka Kaja : Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu obrazu własnego ciała u nastolatków i młodych dorosłych. Remedium 2021 nr 6 s. 7-9.
 • Chojnacka Kaja : Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój osobowości dzieci i młodzieży. Remedium 2019 nr 1 s. 9-11.
 • Dimitruk-Sierocińska, Katarzyna : Jak pomagać nastolatkom z zaburzeniami depresyjnymi? Strategie zapobiegania i wsparcia. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2024, nr 1, s. 16-32.
 • Drychta Beata : Metody pracy i edukacji w profilaktyce uzależnień od czynności dzieci i młodzieży. Remedium 2016 nr 12 s. 21-23.
 • Engler Maria : Dlaczego młodzież sięga po e-papierosy? Remedium 2023 nr 1 s. 13-14.
 • Engler Maria : Dogadać się z nastolatkiem. Remedium 2023 nr 7-8 s. 45-46.
 • Engler Maria : Dogadać się z nastolatkiem (2). Remedium 2023 nr 9 s. 25-26.
 • Engler Maria : Jak żyć pod jednym dachem z nastolatkiem? Remedium 2021 nr 6 s. 28-29.
 • Engler Maria : Oswoić lęk, czyli jak być nastolatkiem. Remedium 2022 nr 11 s. 29-30.
 • Engler Maria : Wpływ mediów społecznościowych na dzieci i młodzież. Remedium 2022 nr 12 s. 21-23.
 • Gardian-Miałkowska Renata : Prostytucja nieletnich. Remedium 2015 nr 1 s. 1-4.
 • Glinka Marta : Wspieranie rozwoju społecznego nastolatków. Remedium 2022 nr 12 s. 28-30.
 • Grzelak Szymon : Jak przeciwdziałać skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży? – cz. I. Remedium 2014 nr 6 s. 1-4.
 • Grzelak Szymon : Jak przeciwdziałać skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży? – cz. II. Remedium 2014 nr 7-8 s. 1-4.
 • Grzegorzewska Iwona : Szkoła jako ważny kontekst rozwoju dzieci i młodzieży – cz. II. Remedium 2015 nr 7/8 s. 16-18. 
 • Guevara-Woźniak Patrycja : Dlaczego młodzież gra w gry hazardowe? Remedium 2022 nr 10 s. 20.
 • Gulik Kamil : Tęczowa młodzież i jej potrzeby w świetle teorii stresu mniejszościowego. Remedium 2019 nr 7-8 s. 31-33.
 • Gulip, Małgorzata : Obraz siebie a poziom nadziei podstawowej w percepcji nastolatków – doniesienie z badań. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2021, nr 1, s. 18-29.
 • Hoffmann Beata : Napoje energetyzujące – (nie)bezpieczne środki spożywcze. Remedium 2022 nr 2 s. 14-16.
 • Hoffmann Beata : Ubiór jako wyznacznik przynależności kulturowej młodzieży. Remedium 2014 nr 12 s. 1-4.
 • Ippoldt, Lidia : Szept, ale czy w dobrej sprawie? – czyli o moralnych dylematach nastolatków poruszających się w wirtualnym świecie. Biblioteka w Szkole 2021, nr 10, s. 50-51.
 • Jakubczyk, Kamila : Papieros? Nie, dziękuję! : nikotynizm w życiu nastolatka. Biblioteka w Szkole 2016, nr 3, s. 28-29.
 • Jarmuszkiewicz Anna : Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce – cz. I. Remedium 2016 nr 7/8 s. 8-10.
 • Jasiński Wojciech : Młodzi palą mniej tytoniu. Remedium 2020 nr 3 s. 5-7.
 • Kaca Przemysław : Hip-Hop Druga Szansa : relacja z warsztatów dla dzieci i młodzieży. Remedium 2022 nr 2 s. 20-21.
 • Kaca Przemysław : Młodzież z pieczy zastępczej a problem usamodzielnienia. Remedium 2019 nr 7-8 s. 36-38.
 • Kaca Przemysław : Suplementy i energetyki w życiu młodzieży.  Remedium 2023 nr 10 s. 2-4.
 • Kaca Przemysław : Uprzedmiotowienie kobiecości w tekstach raperów a cielesność i seksualność młodzieży. Remedium 2022 nr 4 s. 13-15.
 • Kaca Przemysław : Wyścig nastolatków po metkę. Remedium 2023 nr 4 s. 16-18.
 • Kaliszewska-Czeremska Katarzyna : Dzieci i młodzież w sieci. Remedium 2012 nr 7/8 s. 6-7.
 • Kemplińska, Urszula : Ciąża nastolatek jedną z przyczyn zawierania małżeństw przez młodocianych. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2006, nr 6, s. 13-19.
 • Kmita Joanna : Skutki uboczne izolacji społecznej u dzieci i młodzieży. Remedium 2020 nr 9 s. 12-14.
 • Kołodziejczyk Joanna : Sceny z życia nastolatków w kontekście ich dobrostanu. Remedium 2023 nr 10 s. 9-12.
 • Komorowska Marta : Lęk społeczny i specyficzne fobie u dzieci i młodzieży. Remedium 2019 nr 6 s. 12-13.
 • Komorowska Marta : Nadmierne korzystanie ze smartfonów i tabletów a samobójstwa wśród młodzieży. Remedium 2019 nr 9 s. 6-7.
 • Komorowska Marta : Problemy nastolatek w ciąży.  Remedium 2012 nr 1 s. 6-7.
 • Komorowska Marta : Samouszkodzenia ciała u młodzieży. Remedium 2019 nr 11 s. 8-9.
 • Komorowska Marta : Wspieranie rezyliencji u dzieci i nastolatków. Remedium 2020 nr 6 s. 16-17.
 • Komorowska Marta : Zaburzenia snu u dzieci i młodzieży. Remedium 2019 nr 4 s. 6-7.
 • Konopczyński Filip : 5 szans i 5 niebezpieczeństw, które czekają na młodzież w sieci. Remedium 2018 nr 10 s. 22-23.
 • Korczyński Stanisław : Stres w środowisku edukacyjnym dzieci i młodzieży. Remedium 2015 nr 3 s. 1-4.
 • Kossowski, Paweł : Telewizja i komputery w życiu nastolatków ze środowiska wiejskiego. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2004, nr 7, s. 7-12.
 • Kozłowski Tomasz : Czego boją się maturzyści. Psychologia w Szkole 2012 nr 1 s. 66-75.
 • Kożuchowska Maria : Trudno być starszym bratem. Remedium 2017 nr 7 s. 16-17.
 • Kram Aleksandra, Molińska Marta : Dziadkowie w życiu nastolatka – cz. I. Remedium 2016 nr 5 s. 16-17.
 • Kram Aleksandra, Molińska Marta : Dziadkowie w życiu nastolatka – cz. II. Remedium 2016 nr 6 s. 10-11.
 • Kram Aleksandra, Molińska Marta : Grupa rówieśnicza-bezpieczna przystań nastolatka. Remedium 2016 nr 7/8 s. 5-7.
 • Kram Aleksandra, Molińska Marta : Kto i dlaczego jest ważny dla nastolatka? Remedium 2016 nr 1 s.13-15.
 • Kram Aleksandra, Molińska Marta : Nauczyciele – jak mogą budować relacje z nastolatkami? Remedium 2016 nr 4 s. 7-9.
 • Kubiak, Hanna : Bezsenność w okresie adolescencji – od diagnozy do edukacji i terapii. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2022, nr 4, s. 17-34.
 • Kuśpit Małgorzata : Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. Remedium 2016 nr 11 s. 1-5.
 • Kwiatkowska Katarzyna : problem odurzania się przez młodzież lekami OTC. Remedium 2023 nr 2 s. 15-16.
 • Lipińska-Lokś Jolanta, Sokołowska Agata : Młodzież i narkotyki. Remedium 2017 nr 3 s. 24-26.
 • Łuba Małgorzata : Pierwsza pomoc emocjonalna w reakcji na samouszkodzenia i zachowania samobójcze u młodych osób. Remedium 2020 nr 9 s. 6-9.
 • Majewska, Alicja : Nastolatek woła: Pomóżcie mi ! Dyrektor Szkoły 2004 nr 10 s. 8-10.
 • Malczewski Artur : Młodzież i hazard. Remedium 2011 nr 11 s. 8-9.
 • Malczewski Artur : Polska młodzież A.D. 2021 a substancje psychoaktywne. Remedium 2022 nr 11 s. 6-8.
 • Malczewski Artur : Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Remedium 2016 nr 10 s. 26-27.
 • Mamrot Paula : Psychodietetyka dzieci i młodzieży. Remedium 2019 nr 7-8 s. 14-15.
 • Mastalerz Magda : Uzależnienia behawioralne a zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji – cz. I. Remedium 2015 nr 3 s. 10-11.
 • Mastalerz Magda : Uzależnienia behawioralne a zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji – cz. II. Remedium 2015 nr 4 s. 6-7.
 • Mazur Joanna : Motywy picia alkoholu a zachowania problemowe młodzieży. Remedium 2013 nr 2 s. 6-7.
 • Mazur Milena : Agresywny nastolatek. Remedium 2012 nr 11 s. 30-31.
 • Morawska Karolina : Bunt młodzieńczy a proces kształtowania się tożsamości. Remedium 2014 nr 7-8 s. 16-17.
 • Napora Elżbieta : Młodzież z rodziny bez ojca. Remedium 2020 nr 7-8 s. 56-58.
 • Napora, Elżbieta : Relacje z matką a prężność psychiczna młodzieży z uwzględnieniem płci i struktury rodziny. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2021 nr 1 s. 60-61.
 • Naruszewicz Anna : Zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży. Remedium 2019 nr 6 s. 5-7.
 • Nauczmy dzieci i młodzież radzenia sobie ze stresem. Z dr Pawłem Atroszko rozmawia Tadeusz Pulcyn. Remedium 2022 nr 9 s. 5-7.
 • Ogonowska Agnieszka : Czynniki sprzyjające uzależnieniom behawioralnym w okresie dorastania. Remedium 2014 nr 3 s. 5-7.
 • Ogonowska Agnieszka : Jak motywować nastolatka do podjęcia terapii? Remedium 2014 nr 5 s. 4-6.
 • Ogonowska Agnieszka : Zmiany w funkcjonowaniu psychologicznym i społecznym uzależnionego nastolatka. Remedium nr 4 s. 4-6.
 • Osajda Aldona : Zjawisko samobójstwa dzieci i młodzieży w świadomości nauczycieli i pedagogów. Remedium 2022 nr 4 s. 20-22.
 • Paczkowska, Agnieszka : Dziecko i nastolatek w żałobie. Rola nauczycieli i pedagogów. Życie Szkoły 2021, nr 7, s. 42-43.
 • Pawlun Ewelina : Pamięć w procesie edukacji dzieci i młodzieży – cz. I. Remedium 2015 nr 11 s. 20-21.
 • Pawlun Ewelina : Pamięć w procesie edukacji dzieci i młodzieży – cz. II. Remedium 2015 nr 12 s. 20-21.
 • Pawłowska Sylwia : Młodzież 2021. Remedium 2022 nr 11 s. 2-5.
 • Pawłowska Sylwia : Młodzież 2021 – cz. 2. Remedium 2022 nr 12 s. 10-13.
 • Pawłowska Sylwia : Czy media społecznościowe winne są śmierci brytyjskiej nastolatki? Remedium 2023 nr 1  s. 15-17.
 • Pawłowska Sylwia : Depresja wśród dzieci i młodzieży. Remedium 2018 nr 10 s. 2-4.
 • Pawłowska Sylwia : Depresyjnym nastolatkom można pomóc-cz. I. Remedium 2018 nr 9 s. 10-11.
 • Pawłowska Sylwia : Gdyby depresja miała twarz, byłaby licealistką. Remedium 2023 nr 5 s. 8-11.
 • Pawłowska Sylwia : Ostre przedmioty – samookaleczenia wśród młodzieży. Remedium 2019 nr 4 s. 15-17.
 • Pawłowska Sylwia : Piwa bezalkoholowe a postawy młodzieży wobec konsumpcji alkoholu. Remedium 2019 nr 7-8 s. 44-46.
 • Pawłowska Sylwia : Pornolatki-kontakt nastolatków z pornografią i jego następstwa. Remedium 2018 nr 11 s. 16-18.
 • Pawłowska Sylwia : Postawy młodych Polaków wobec „selfie” oraz influencerów. Remedium 2022 nr 2 s. 11-13.
 • Pawłowska Sylwia : Prestiż Lorda Kruszwila – konsumpcyjne aspiracje nastolatków. Remedium 2019 nr 2 s. 2-4.
 • Pawłowska Sylwia : Samoocena a ryzyko uzależnień u młodzieży. Remedium 2017 nr 11 s. 5-7.
 • Pawłowska Sylwia : Życie społeczne współczesnej młodzieży – rozkwit czy atrofia? – cz. I. Remedium 2018 nr 2 s. 20-21.
 • Pawłowska Sylwia : Życie społeczne współczesnej młodzieży – rozkwit czy atrofia? – cz. II. Remedium 2018 nr a s. 21-23.
 • Pawłowska Sylwia, Wójcik Paweł : Dzieci i młodzież jako odbiorcy reklamy. Remedium 2016 nr 7/8 s. 1-5.
 • Perz Weronika : Tożsamość młodych ludzi. Remedium 2017 nr 2 s. 5-7.
 • Polcyn Sylwia : Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży. Remedium 2017 nr 9 s. 28-29.
 • Polcyn Sylwia : Facebook zagrożeniem dla młodego człowieka. Remedium 2016 nr 9 s. 20-21.
 • Polcyn Sylwia : Młodzież w „krzywym zwierciadle’ Facebooka. Remedium 2018 nr 4 s. 28-29.
 • Polcyn-Matuszewska Sylwia : Rola szkoły w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Remedium 2016 nr 10 s. 5-7.
 • Polcyn-Matuszewska Sylwia : Wpływ gier komputerowych na zachowania seksualne młodzieży. Remedium 2015 nr 2 s. 10-11.
 • Prędka-Pawlun Ewelina : Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży-cz. I. Remedium 2019 nr 4 s. 21-23.
 • Prędka-Pawlun Ewelina : Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży-cz. II. Remedium 2019 nr 7-8 s. 16-19.
 • Prędka-Pawlun Ewelina : Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży-cd. Remedium 2019 nr 12 s. 16-18.
 • Prędka-Pawlun Ewelina : Depresja dzieci i młodzieży. Remedium 2023 nr 7-8 s. 43-44.
 • Prostytucja wśród młodzieży – red. Remedium 2011 nr 6 s. 13.
 • Pruban Joanna : Ryzyko samobójstw u młodych ludzi. Remedium 2023 nr 9 s. 23-24.
 • Pruban Joanna : Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży – działania profilaktyczne i strategie interwencyjne. Remedium 2023 nr 4 s. 19-20.
 • Pruban Joanna : Sztuka rozmawiania z nastolatkiem. Remedium 2021 nr 1 s. 23-25.
 • Pruban Joanna : Żałoba u dzieci i młodzieży. Remedium 2021 nr 11 s. 2-3.
 • Pytlińska Mariola : Jak rozpoznać wady postawy wśród dzieci i młodzieży? Remedium 2015 nr 4 s. 17.
 • Pyżalski Jacek : Nowe media i nastolatki. Remedium 2017 nr 7-8 s. 8-10.
 • Rayska Aleksandra : Psychoterapia tańcem i ruchem z nastolatkami. Remedium 2014 nr 2 s. 7-9.
 • Rękosiewicz Małgorzata : „Kim jestem?” – tożsamość nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną. Remedium 2011 nr 4 s. 6-7.
 • Rękosiewicz Małgorzata : Niepełnosprawność dzieci i młodzieży – fakty i mity. Remedium 2018 nr 7-8 s. 24-25.
 • Romański Roberto : Nieletni w sądzie – cz. I. Remedium 2016 nr 9 s. 16-17.
 • Romański Roberto : Nieletni w sądzie – cz. II. Remedium 2016 nr 10 s. 20-21.
 • Sieniawska Agnieszka : „Krzywo weszło – zmień ustawienia”. Młodzi i narkotyki. Remedium 2018 nr 12 s. 2-4.
 • Sierota Agata : Radzenie sobie z własnym lękiem – profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży. Remedium 2021 nr 6 s. 11-12.
 • Sochocka Kinga, Van Laere Karolina : Profesjonalne programy profilaktyczne w zapobieganiu zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Remedium 2016 nr 12 s. 18-20.
 • Sochocka Kinga, Van Laere Karolina : Przystanek : dojrzewanie. Remedium 2015 nr 3 s. 13.
 • Sochocka Kinga, Van Laere Karolina : Scenariusz zajęć dla młodzieży. Remedium 2017 nr 9 s. 16-18.
 • Sochocka Kinga, Van Laere Karolina : Scenariusz zajęć dla młodzieży. Remedium 2017 nr 7-8 s. 11-13.
 • Sochocka Kinga, Van Laere Karolina : Scenariusz zajęć profilaktycznych dla młodzieży : presja – jak ją rozpoznać i jej nie ulec. Remedium 2015 nr 4 s. 14-15.
 • Sudoł Wiktoria : Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży. Remedium 2023 nr 7-8 s. 41-42.
 • Szymańska Dominika : Nieadekwatne wsparcie społeczne w okresie adolescencji. Remedium 2015 nr 7/8 s. 14-15.
 • Szymańska Dominika : Proces formowania się tożsamości w okresie adolescencji. Remedium 2015 nr 4 s. 4-5.
 • To, że młodu człowiek nie gra w kasynie, nie oznacza, że nie uprawia hazardu… Z Szymonem Bartnickim rozmawia Milena Sucharska. Remedium 2021 nr 12 s. 28-29.
 • Van Laere Karolina : Nastolatek a alkohol. Remedium 2015 nr 6 s. 13.
 • Van Laere Karolina : Techniki komunikacyjne i interwencyjne w kontakcie z nastolatkiem. Remedium 2017 nr 10 s. 15-20.
 • Van Laere Karolina : Zakłócający wpływ alkoholu na funkcjonowanie granic psychologicznych nastolatka. Remedium 2014 nr 3 s.13.
 • Vogt-Kostecka Maja : Doświadczanie przemocy szkolnej przez młodzież i dzieci. Remedium 2020 nr 10 s. 6-7.
 • Vogt-Kostecka Maja : Arteterapia i techniki projekcyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Remedium 2017 nr 7-8 s. 39-41.
 • Walendzik-Ostrowska Agnieszka : problemowe zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Remedium 2015 nr 4 s. 18-20.
 • Węgrzecka-Giluń Janina : Terapia uzależnionego nastolatka. Remedium 2014 nr 6 s. 22-23.
 • Włodarczyk Marta : Młody człowiek na zakręcie. Remedium 2021 nr11 s. 28-30.
 • Wojcieszek Krzysztof A. : Dlaczego młodzież pije mniej? Remedium 2019 nr 7-8 s. 2-5.
 • Woydyłło Ewa : Alkohol i młodzież : czym skorupka za młodu nasiąknie… Remedium 2013 nr 9 s. 1-7.
 • Wójtowicz-Szefler Małgorzata, Grzankowska Izabela, Deja Monika : Zdrowie psychiczne młodzieży. Remedium 2023 nr 3 s. 17-19.
 • Wrońska Agnieszka, Lange Rafał : Co młodzież robi w sieci – co wiemy, a czego się nie domyślamy – cz. I. Remedium 2019 nr 9 s. 8-10.
 • Wrońska Agnieszka, Lange Rafał : Co młodzież robi w sieci – co wiemy, a czego się nie domyślamy – cz. II. Remedium 2019 nr 10 s. 24-25.

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Return